CLEAN AIR, SENZORY PRO MĚLNÍK

Cíle projektu

Pomocí sítě senzorů propojené s daty z meteostanic monitorujeme kvalitu ovzduší v Mělníku, s důrazem na problematiku související s vytápěním v domácnostech z tzv. lokálních topenišť.

 

Provádíme systematický monitoring kvality ovzduší na dvou dlouhodobě nejvíce postižených lokalitách města, a to v oblastech Blata a Mlazice.

 

Kontinuálně sledujeme zdroje vzniku a šíření prachových částic PM1, PM2,5 a PM10, které obsahují škodlivé látky pro lidský organismus.

 

Na projektu spolupracujeme s VŠB TU Ostrava, odborným partnerem projektu, zajišťujícím analýzu a interpretaci naměřených dat.

 

Výsledky měření jsou zanášeny do online monitorovacího systému, který je provozován autorizovanou skupinou a podléhá kontrole akreditované laboratoře VŠB-TUO.

 

Veškerá data jsou zveřejňována na veřejného portálu a jsou interpretována široké veřejností, včetně jejich archivace.

 

Na základě získaných dat připravujeme doporučení pro město Mělník, která by měla vést ke zlepšení celkového stavu ovzduší ve prospěch všech obyvatel.

Problematika znečištění ovzduší je v České republice dlouhodobě jedním z prioritních témat ochrany životního prostředí, specifickým tématem je otázka znečištění ovzduší způsobeným nevhodným vytápěním domácností.

Přejít nahoru