PARTNEŘI

Město Mělník

melnik.cz

 

Město Mělník se nachází ve Středočeském kraji 30 km na sever od Prahy. Leží na pravém břehu Labe a u soutoku s Vltavou Město má přes 19 tisíc obyvatel.

Město se dlouhodobě aktivně snaží zlepšit na svém území čistotu ovzduší. Město je zapojeno do projektu Norských fondů a SFŽP ČŘ „Vliv dopravy na znečištění ovzduší v rámci trasy TEN-T Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby“ – zkráceně TENT AIR měřeného na měření čistoty ovzduší podél trasy Transevropské dopravní sítě (TEN-T) – Východní a východostředomořský koridor v úseku státní hranice SRN – Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby. V roce 2023 Mělník zažádal a ze stejných zdrojů získal dotaci na projekt s názvem „Realizace zelených opatření na ochranu kvality ovzduší Města Mělník 1. etapa“ jehož cílem je výsadba více než 7 000 kusů dřevin na 13 lokalitách města.

 

Město Mělník je lídrem projektu.

Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava (VŠB – TU Ostrava) je univerzita s dlouholetou tradicí. Univerzita byla založena před 170 lety. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách v prezenční i kombinované formě. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit i se soukromým sektorem.

 

VŠB – TU Ostrava odborným partnerem projektu zajišťujícím analýzu a interpretaci naměřených dat.

 

www.vsb.cz/cs

Přejít nahoru