AKTUALITY

Leden 2024

Hned první data z měření projektu CLEAN AIR, SENZORY PRO MĚLNÍK ukazují, že se kvalita ovzduší s přituhující zimou zhoršuje. Například na stanici Mělník Českolipská byla včera naměřena koncentrace PM10 přes 250 ug/m3 což je více než 5násobek limitu! Stejně tak hlásí nadlimitní hodnoty všechny stanice nainstalované v rámci projektu Norských fondů ve Středočeském kraji.

Jdeme do „živého“

Blíží se konec 40denního testovacího období funkčnosti a spolehlivosti senzorů, které budou v listopadu začleněny do živého provozu. Proto jsme se vydali do terénu, abychom identifikovali vhodná místa pro umístění senzorů. Konkrétně jsme hledali vhodné stožáry veřejného osvětlení a místa pro instalaci meteostanic v lokalitách Blata a Mlazice. Tyto lokality jsou nejvíce zasaženy emisemi z komínů rodinných domů.

Akce pro veřejnost

V druhý a třetí květnový den se ve městě Mělník konala akce pro veřejnost, která spojila tři jedinečné projekty, jejichž společným cílem je ochrana čistoty ovzduší. Toto spojení umožňuje úspěšné získání finančních podpor od Norských fondů a Státního fondu životního prostředí během pouhých tří let, což svědčí o aktuálnosti této problematiky a významu, který jí město Mělník přikládá.

Přípravy senzorických stanic do projektu Norských fondů

V červnu 2023 bylo úspěšně dokončeno výběrové řízení na dodavatele technologií a prací pro náš projekt. Ihned na začátku srpna téhož roku začala společnost ENVItech Bohemia s.r.o. s realizací projektu.

Přejít nahoru