LOKALITY

Tento projekt se věnuje měření kvality ovzduší v konkrétních částech města Mělník, které dlouhodobě čelí problémům spojenými se znečištěním ovzduší způsobeným lokálními topeništi. Zaměřuje se především na oblasti, kde občané opakovaně upozorňují na používání nevhodných paliv v těchto topeništích, což má za následek zhoršenou kvalitu ovzduší, spojenou s nepříjemným zápachem. Těmito oblastmi jsou Blata a Mlazice, které trpí největším dopadem znečištění ovzduší v rámci města.

 

Na vybraných místech instalujeme čtyři stanice a jeden meteokomplex, které jsou schopny pokrýt všechny hlavní směry šíření znečišťujících látek.

 

Cílem našeho projektu je vytvoření online monitorovacího systému, který podléhá pravidelné kontrole akreditovanou laboratoří VŠB TU Ostrava. Naměřené koncentrace jsou systematicky zaznamenávány a přenášeny do veřejného portálu, kde jsou srozumitelně interpretovány široké veřejnosti a zároveň jsou data uložena tak, aby byla dostupná v archivu pro budoucí potřeby.

Přejít nahoru