Začínáme s projektem

V červnu 2023 bylo úspěšně dokončeno výběrové řízení na dodavatele technologií a prací pro náš projekt. Ihned na začátku srpna téhož roku začala společnost ENVItech Bohemia s.r.o. s realizací projektu.

 

Před samotnou instalací senzorů je nezbytné absolvovat 40denní testování jejich funkčnosti, které může provádět pouze subjekt s autorizací. V našem případě je to Český hydrometeorologický ústav. Během tohoto testovacího období jsou senzory vystaveny různým povětrnostním podmínkám a ověřuje se jejich přesnost. Po úspěšném testování mohou být senzory nainstalovány na předem stanovená místa v Mělníku. Sběr dat samotný probíhá od listopadu 2023 do konce dubna 2024, což zahrnuje topnou sezónu.

 

Na fotce je proces testování funkčnosti senzorů pomocí srovnávacího měření, které nazýváme souměřením:

Přejít nahoru