Jdeme do „živého“

Blíží se konec 40denního testovacího období funkčnosti a spolehlivosti senzorů, které budou v listopadu začleněny do živého provozu. Proto jsme se vydali do terénu, abychom identifikovali vhodná místa pro umístění senzorů. Konkrétně jsme hledali vhodné stožáry veřejného osvětlení a místa pro instalaci meteostanic v lokalitách Blata a Mlazice. Tyto lokality jsou nejvíce zasaženy emisemi z komínů rodinných domů.

 

Celkem osm senzorů bude monitorovat kvalitu ovzduší v Mělníku a budou propojeny s daty z dvou meteostanic.

 

Všechna naměřená data budou online přenášena do datového úložiště MYSQL a následně prezentována formou bodů, ploch a grafů. Tato data budou také dostupná pro export a každé monitorované místo bude mít svou vlastní kartu s informacemi o lokalizaci, popisu a fotografií. Systém bude ukládat informace o senzorech, zejména validní faktory stanovené na začátku a během monitoringu. Za analýzu a interpretaci dat bude zodpovědný partner projektu VŠB TU Ostrava.

 

Jedinečnost tohoto projektu spočívá ve vybudování online monitorovacím systému, který bude provozován autorizovanou skupinou a kontrolován akreditovanou laboratoří VŠB-TUO. Data budou zpřístupněna veřejnému portálu a budou interpretována veřejnosti, včetně jejich archivace.

 

V současné době spolupracujeme také s technickými službami města na zajištění elektrického proudu pro senzory i v denních hodinách, neboť stožáry veřejného osvětlení jsou obvykle nastaveny pouze na noční provoz. Avšak tyto technické aspekty jsou spíše detaily.

 

Brzy budeme mít přesné údaje o vzniku a pohybu prachových částic různých velikostí, konkrétně PM1, PM2,5 a PM10. Tyto částice jsou považovány za malé částice látek, které se do ovzduší uvolňují z různých zdrojů. Jsou lehké a mohou zůstat v atmosféře po několik hodin, dnů nebo dokonce týdnů. Díky své lehkosti se mohou šířit na velké vzdálenosti a vstupovat do lidského těla skrz dýchání, sliznice a potravu.

 

Tyto prachové částice mohou způsobovat různé zdravotní problémy, včetně respiračních onemocnění, jako je astma, kašel, bronchitida, a dokonce i rakovina plic. Mohou také přispívat ke kardiovaskulárním chorobám a dalším zdravotním rizikům tím, že vstupují do krevního oběhu a ovlivňují další orgány.

 

Čím jsou částice menší, tím jsou nebezpečnější, protože naše tělo není schopno je vyloučit výdechem. Tyto částice se mohou usazovat v plicní tkáni nebo se šířit do krevního oběhu a způsobovat škody v různých orgánech. Právě drobný prach, který naše senzory zachytí, i když je pro lidské oko neviditelný, představuje velké riziko pro zdraví lidí a dalších živočichů.

 

Projekt nese velký potenciál pomoci Mělníku tím, že na základě konkrétních dat a doporučení od VŠB TU Ostrava přispěje k významnému zlepšení kvality ovzduší pro obyvatele města.

Přejít nahoru