Mělničtí, aktivní hráči na poli kvality ovzduší

Mělník, 12.12.2023, oznamuje spuštění projektu „CLEAN AIR, SENZORY PRO MĚLNÍK“. Jeho hlavním cílem je systematický monitoring kvality ovzduší, s důrazem na lokální topeniště. Projekt se stává součástí nově vznikající celorepublikové sítě, která zahrnuje 74 monitorovacích stanic. Tato inovativní iniciativa je financována z rozpočtu Norských fondů a Státního fondu životního prostředí České republiky.

 

Zahájení měření je plánováno na ideální období, během podzimních a zimních měsíců, kdy města čelí výzvám spojeným s vysokými koncentracemi škodlivin ve vzduchu. První výsledky budou k dispozici na začátku roku 2024. Měření poskytnou klíčové informace pro plánování a implementaci opatření ke zlepšení kvality ovzduší v městském katastru.

 

Kvalita ovzduší je dlouhodobým problémem, který postihuje celé území republiky. Hlavními znečišťovateli jsou nadměrná doprava, průmyslové areály, elektrárny, těžební a stavební činnost, nevhodné obdělávání půdy a významně také LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ. Znečištěné ovzduší má značný negativní dopad na zdraví obyvatel. Projekt CleanAir, senzory pro Mělník, navazuje na úspěchy předešlého projektu TentAir a systematicky ho doplňuje a rozvíjí.

 

Hlavní pozornost je v projektu věnována prachovým částicím. Jde o drobné částice pevného skupenství ve vzduchu, jejichž nadměrná koncentrace má závažné důsledky pro lidské zdraví. Vedle dopravy jsou významným zdrojem těchto částic právě LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ. Projekt CleanAir si klade za cíl identifikovat tyto zdroje znečištění, navrhnout efektivní opatření a aktivně přispět k řešení této naléhavé problematiky.

 

Na obrázku se nachází prachové částice vyfocené elektronickým mikroskopem

 

Projekt spolupracuje s Vysokou školou Báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB – TU Ostrava), která zajišťuje odborné laboratorní vyhodnocení naměřených dat a identifikaci znečišťovatelů.

 

Zapojení veřejnosti je rovněž klíčové; projekt aktivně informuje o svém průběhu a motivuje občany k účasti na procesu zlepšování kvality ovzduší v regionu. Online výstupy projektu budou od ledna 2024 dostupné na webových stránkách: https://www.smartenvi.eu/.

 

Magdalena Špeldová, PR projektu 

 

Pro další informace kontaktujte koordinátora projektu Daniela Glasera tel: 605 339 803

 

Web projektu: www.CleanAirD8.cz

Přejít nahoru